Tandproteser

En protes kan ersätta några eller alla tänder i en käke. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov. Det finns två olika sorters avtagbara proteser, delprotes och helprotes.

Gamla Stans Tandklinik i Västerås tandproteser tandläkare

Delprotes

Delprotes är vanligast. Den fästs i kvarvarande tänder med mekaniska fästen.

Gamla Stans Tandklinik i Västerås tandproteser tandläkare

Helprotes 

Helprotes behövs om du har förlorat alla tänderna i en käke eller om återstående tänder inte håller att fästa i en delprotes. Helprotesen sitter kvar med hjälp av suget mellan protesen och gommen.