Gamla Stans Tandklinik i Västerås rotfyllning tandläkare

Rotfyllning

Om en tands inre är skadat kan det leda till infektion. Efter att tanden har gjorts ren och rotfyllts kan den fungera som vanligt igen.

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre.

Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal.Det är infektionen som gör att du får tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning.

Efter en lyckad rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen. Vid komplicerade eller särskilda behov remitterar vi dig vidare till specialisttandvården.

Så här går en rotfyllning till 

Innan en rotbehandling påbörjas undersöker och röntgar tandläkaren tanden. Därefter öppnas en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent i rotkanalen.
Den tomma rotkanalen fylls sedan med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. Allra sist fylls öppningen igen på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål.
Ibland behövs det mer än ett tillfälle för att behandla tanden. I de fallen fyller man tanden med ett bakteriedödande medel som får verka innan man rotfyller den. Under tiden får du en provisorisk fyllning.

Lätt och smärtfri behandling

Rotfyllningen är smärtfri. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion.

Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna. Om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning.