Gamla Stans Tandklinik i Västerås Porslinfasader tandläkare

Porslinsfasader 

Vill du dölja fula fyllningar, ojämnheter, mellanrum och missfärgningar? Skalfasader eller porslinsinlägg kan vara en lösning. Skalfasader, som ibland även kallas porslinsfasader, görs i regel på framtänder och porslinsinlägg på tuggtänder. Före behandlingen undersöker och röntgar tandläkaren dina tänder.

En skalfasad är en ersättning för en skadad eller missfärgad del av emaljen på framsidan av en tand. Den görs oftast i porslin, så kallad porslinsfasad, och kan vara en ersättning för en avslagen bit av en tand. Med hjälp av en fasad kan tandläkaren också bredda en framtand för att fylla ut ett störande mellanrum.

När du ska få en skalfasad börjar tandläkaren med att ta bort eventuell skadad emalj och forma tandytan genom en lätt slipning. Efter avtryck och val av passande färg skapar en tandtekniker fasaden. Efter provning “klistras” denna fast på tanden. Den nya ytan ska vara så tunn som möjligt.

Porslinsinlägg 

Porslinsinlägg eller keramiska inlägg görs på tänder längre in i munnen. De ersätter ofta en större kariesskadad del av en tand eller stora och fula fyllningar. Porslinsinlägget har stora likheter med en riktig tand, både till färg och till form.