PRISLISTA: 

Denna prislista innehåller alla de olika behandlingar vi utför. Referenspriset är från försäkringskassan. 

Art. nr. 

Beskrivning 

Referenspris  

Vårt pris

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  845  850
103 Akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
 370  530
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
1055 1140
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1725 2010
111 Basundersökning utförd av tandhygienist  635  710
112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning,
utförd av tandhygienist

 825 835
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist  270  255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller
kariesutredning utförd av tandhygie
 510  580
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55  95
122 Röntgenundersökning, delstatus    350
123 Röntgenundersökning, helstatus  805 1159
124 Panoramaröntgenundersökning  525  625
125 Röntgenundersökning, extraoral    515
126 Röntgenundersökning omfattande   985
131 Tomografiundersökning, en kvadrant   985
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 250 1270
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus,
käkled eller traumautredning
  1560
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter   1845
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering  595  720
161 Salivsekretionsmätning  600  780
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  330  550
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)  980  1060
201 Information eller instruktion vid risk för
munhälsorelaterade sjukdomar eller pr
 415  435
204 Profylaxskena, per skena  795  765
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring,
kortare behandlingstid
 170  190
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring  340  320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten  270  299
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande  500  599
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  795  985
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling  405  659
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder  760  1299
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1125 1205
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
 415  499
312 Uppföljande information eller instruktion vid
munhälsorelaterade sjukdomar eller
 165  198
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer  1035  1080
314 Beteendemedicinsk behandling  480  555
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom  420  485
322 Stegvis exkavering 1115 1205
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
mindre omfattning
 500  659
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
större omfattning
 1015  1259
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
särskilt tidskrävande behandling
1505 1799
362 Lustgassedering, per gång  825 825
401 Tanduttagning, en tand 1025 1299
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1690 2129
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel  185  399
404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma
kvadrant och/eller annan

3120 4485
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4160 5995
406 Tanduttagning, övertalig tand 1025 1205
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2055 3299
420 Implantat, per styck 2815 4998
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3620 14995
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1505 1900
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
två eller tre implantat
4830 17998
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat
vid tvåstegsteknik
1690 3998
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
fyra eller fler implantat
6665 19889
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2255 3500
427 Benaugmentation med egen benvävnad,
per operationstillfälle
3975 4998
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial,
per operationstillfälle
4805 5998
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3920 4640
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1510 1820
435 Avlägsnande av ett implantat 1025 1255
436 Avlägsnande av implantat, enkel  185  225
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder
eller kirurgisk behandlin
2535 3015
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder,
per operationstillfälle
3585 4315
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat,
per operation
3415 4105
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler,
eller vid t
4650 5625
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat
eller fler, e
4650 5625
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein,
tilläggsåtgärd
1815 3989
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle
1 225 3598
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle
 745 905
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd  325  399
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3395 4159
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4095 4598
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5135 5989
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5600 6299
521 Akut endodontisk behandling  800 1250
522 Komplicerad kanallokalisation  805  989
523 Stiftborttagning 1170 1360
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3660 4989
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma
operationstillfälle, tillä
1030 2988
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per
3530 3940
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per
3530 3940
603 Reponeringsskena, per skena   5605
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på
bettfysiologiska indikationer,
2 110 2 425
606 Motorisk aktivering  510  585
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering  750  870
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand  605  945
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand  960 1270
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1145 1599
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar  775 1299
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1140 1599
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1515 1995
706S Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 1515
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1725 2040
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi  545  759
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5755 6550
800P Permanent tandstödd krona porslin, en per käke 5 710 5755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4470 6090
801e Krona   9090
801P Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 395 4470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3150 4599
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1505 1998
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2205 2998
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1875 2205
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3425 3575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2455 3390
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3360 3805
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led,
per led
1050 1170
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand
eller implantat, per stöd
 560  998
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1470 1825
813 Broreparation med tandteknisk insats 4490 5090
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7760 8675
815 Sadelkrona 5195 6560
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3660 4185
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5160 5989
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 975 12 870
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachment
12 420 14 050
826 Attachments, per styck  95  105
827 Hel underkäksprotes 9270 10 899
828 Hel överkäksprotes 9270 10 899
829 Immediatprotes, hel käke 6950 8050
831 Justering av avtagbar protes  375  498
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1255 1598
833 Rebasering av protes 2550 2920
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1950 2598
835 Rebasering och lagning av protes 3035 3989
836 Komplicerad lagning av protes 3810 4598
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av ny del utförs vilke
6575 7310
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2985 3390
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1935 2398
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning,
eller bett
5055 5710
847 Klammerplåt 3960 4420
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering
med fyllningsmaterial.
 545  920
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8105 10 998
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6285 9885
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2205 4998
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2145 2385
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat,
per implantat
 540  435
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1290 1340
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd
krona på impla
 490  380
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1255 1155
858e eDistans inklusive centrumskruv, per styck   1 722
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 860 34 105
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat 35 370 37 565
B Tandblekning båda käkarna   4 200
BM Tandblekning material 1st ampull    250
Invisa Invisalign behandling   45 000